Invloed van muziek op de gokker

MuzieknotenEr is veel onderzoek gedaan naar de invloed van muziek op de gokker. Het zijn vrij recente onderzoeken. De onderzoeken vanaf de vijftiger jaren in supermarkten zijn veel bekender. Die brachten een groot aantal nieuwe inzichten. En die werden geleidelijk ook op andere plaatsen toegepast, uitgeprobeerd of onderzocht. Zoals in het casino.

Bij die supermarkt onderzoeken keken de wetenschappers en marketers niet alleen naar muziek. Allerlei mogelijke invloeden namen ze mee in het onderzoek om de invloed op ons koopgedrag te meten. Zoals licht, plaats van het product in de schappen, positie van de verkoopposters en aanbiedingen en meer.

Invloed van muziek

In het algemeen ontdekte men dat mensen gevoeliger zijn voor onbewuste prikkels wanneer ze geen moeilijke keuze hoeven te maken. Met andere woorden, als ze weinig hoeven na te denken zijn mensen ontvankelijker voor suggestieve boodschappen.

Over muziek hadden supermarkten na de eerste onderzoeken lange tijd een eensluidende gedachte. Bij langzame, kalme muziek struinen mensen langer langs de schappen en ze geven (mogelijk daardoor) meer geld uit. Het was het begin van de bewuste inzet van muzak en liftmuziek.

Nieuwe inzichten

De conclusies van de vroege onderzoeken werden later niet weerlegd. Maar door meer onderzoek kwam er wel nuance. In het begin stond de muziekkeuze op zichzelf. Geleidelijk werd het meer onderdeel van de gehele supermarktbeleving. En in plaats van muziek die kon afleiden, bijvoorbeeld door een bekende deun, koos men muziek die haast onopgemerkt op de achtergrond speelt.

In dezelfde tijd merkten ook fabrikanten van merkproducten dat de keuze van muziek kon afstralen op het imago. Daar werd rekening mee gehouden bij de reclamedeuntjes, zowel op televisie en radio als in de supermarkt en bij andere gelegenheden.

Soort muziek

Geleidelijk kwam er meer aandacht voor muziek in allerlei situaties. Hoe reageert bijvoorbeeld een automobilist op muziek. Daar bleek muziek nauwelijks van invloed. Enkel bij opwindende muziek, zeg maar Hard Rock-achtige muziek, leek een automobilist zijn snelheid te verhogen ten opzichte van zijn voorganger. Hij zal daarna dus sneller moeten gaan inhalen. Maar hij zal daardoor nog altijd niet per se onveiliger rijden.

Ook casino’s waren al lange tijd bezig de inzichten uit de onderzoeken bij supermarkten te implementeren. En hun eigen onderzoeken te laten doen natuurlijk. Zoals we eerder schreven keken ze daarbij naar licht, tapijtmotief, plaatsing van de apparaten en dergelijke. Maar daar kwamen recent onderzoeken bij. Want was bijvoorbeeld de invloed van muziek op de gokker? Is die anders dan bij iemand die boodschappen doet?

Invloed van muziek op de gokker

Wat is de invloed van muziek op de gokker? Niet alleen casino-eigenaren en gokondernemers stelden zich die vraag. Wetenschappers wilden het ook weten. De meesten keken daarbij neutraal naar de vraag. Maar sommigen interesseerden zich vooral in de negatieve invloed op de gokker. Zoals altijd blijven wetenschappers voorzichtig in hun conclusies. Maar vele onderzoeken samenvattend, kunnen we verklappen dat muziek wel degelijk invloed heeft op de gokker.

Het is echter niet gemakkelijk tot een eensluidende conclusie te komen. De meeste onderzoeken naar de invloed van muziek op de gokker zijn recent uitgevoerd. En ze zijn vanuit verschillende invalshoeken begonnen. De ene onderzoeker keek naar muziek en gokgedrag, een ander naar soort muziek, de kans op verslaving bij bepaalde muziek of de vermeerderde aanmaak van dopamine door muziek.

Griffiths en Parke

Mark Griffiths, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Nottingham, is een van de eerste onderzoekers naar de invloed van muziek op de gokker. Tezamen met Jonathan Parke deed hij meerdere onderzoeken die vaak als beginpunt zijn gebruikt bij verder onderzoek door anderen.

In 1990 ontdekte Griffiths al dat jongeren fruitautomaten aantrekkelijker vinden in een omgeving met muziek. Wanneer het voor hen bekende muziek is voelen ze zich bovendien meer vertrouwd met het apparaat. Vijftien jaar en vele onderzoeken later gaf hij met een onderzoek aan welke muziek het best gespeeld kan worden in een arcadehal. En in 2010 deed hij onderzoek naar de rol die licht en muziek spelen bij gokgedrag.

Sneller spelen

Bij dat onderzoek werd gokgedrag gemeten bij het online spelen van roulette. Hij gebruikte combinaties van langzame en snelle muziek met rood en wit licht. Er bleek daarbij een samenhang te bestaan tussen muziektempo en lichtkleur.

Er was nauwelijks invloed op het risico, het uitgeven van meer geld. Bij verhoging van het muziektempo werd echter wel sneller ingezet. Licht had daarbij geen invloed. De combinatie snelle muziek en rood licht zorgde dat er sneller werd gegokt en iets meer ingezet.

Meer bevindingen

Tussen het eerste en laatste onderzoek van Griffiths en Parke zijn vele resultaten naar buiten gekomen over de invloed van muziek in het algemeen en specifiek op de gokker. Charles Areni en David Kim ontdekten in 1993 dat de verkoop van wijn aanzienlijk verhoogt bij het afspelen van klassieke muziek. Heather McElrea en Lionel Standing zagen dat deelnemers sneller gingen drinken als de muziek een hoger tempo kreeg.

Maar in hoeverre waren deze constateringen in de algemene of commerciële omgeving van toepassing op de gokomgeving? Het meeste onderzoek in de gokomgeving kwam, zeker in het begin, nog steeds van Griffiths. Vaak in samenwerking met Jonathan Parke. Zij ontdekten in 2008 dat online gokken waarschijnlijk sneller tot gokverslaving leidt. In die tijd dacht men nog dat het 24 uur beschikbaar zijn van de spellen daarbij een rol speelde.

Een onderzoek bij online roulette

Zij wezen er als eersten op dat muziek ook wordt gespeeld tijdens online gokken thuis. Dit was voor Stephanie Bramley in 2013 reden onderzoek te doen naar de invloed van muziek op de gokker bij online roulette. Daarbij speelde ook mee dat Heather Wadle in 2011 zag dat gokkers steeds vaker de voorkeur gaven aan online spelen, in plaats van in een fysiek casino.

Bramley en haar collega’s keken bij hun onderzoek zowel naar het tempo van de muziek als naar het genre. Ze wilden vaststellen of de samenhang tussen beide grootheden invloed had op de snelheid van gokken en de hoogte van de inzetten.

Conclusies van Bramley

Het onderzoeksteam concludeerde dat gokkers meer geld uitgeven en hoger inzetten bij populaire muziek. Dit in tegenstelling dus tot klassieke muziek. Dit komt waarschijnlijk doordat populaire muziek herkenbaarder is en wordt geassocieerd met plezier. Hierdoor besteedt de gokker mogelijk minder aandacht aan zijn gokbeslissingen. Het is een resultaat dat eerder overigens ook al werd gevonden door Griffiths en anderen (bijv. Simon Dixon in 2007 en Jenny Spenwyn in 2011).

Haar onderzoek bevestigde dat tempo geen invloed heeft op de inzet. Genre bleek ook geen invloed te hebben op de uitgaven bij online roulette. Dit in tegenstelling met de supermarkt, waar muziekgenre wel een rol speelt bij het koopgedrag. Een verklaring zou kunnen zijn dat in een supermarkt, maar ook in bijvoorbeeld een restaurant, de omgeving (ambiance) een veel grotere rol speelt.

Veel onderzoek

We kunnen nog veel meer onderzoeken aanhalen, maar het is teveel en bovendien nog te uiteenlopend. Daarom hieronder een overzicht waarmee je zelf aan de slag kunt. Een interessant onderzoek daartussen, waar we je nog even specifiek op willen wijzen, is dat van Bramley uit 2015 (pdf).

Daarbij keek ze naar het gebruik van muziek door Casino managers. Dat deed ze vanzelfsprekend niet in een laboratorium. Ze hield interviews met vijf casino managers in Groot Brittannië. Je kunt natuurlijk voor je dat verhaal gaat lezen, eerst even ontspannen met een spelletje. Welke muziek je daarbij opzet mag je helemaal zelf weten.

Bronnen en verder lezen

  • Onderzoek uit 1982 van Millman naar achtergrond muziek in supermarkt (pdf)
  • Een recenter onderzoek uit 2000 van Yalch naar muziek in de retail (pdf)
  • Bramley onderzoek in 2014 naar muziektempo en -genre bij online roulette (pdf)
  • Interview onderzoek van Bramley onder gebruik van muziek door casino managers (pdf)
  • Onderzoek uit 2013 van Mentzoni over verandering gokgedrag door muziektype (pdf)
  • Een recent onderzoeksverslag van Mark Griffiths naar de psychologie van muziek in de gokomgeving (pdf)
  • Nog een onderzoek van Bramley naar muziek in de gokomgeving (pdf)
  • De genoemde onderzoeken, van Mcelrea over sneller drinken bij snelle muziek (pdf) en van Areni over hogere wijnverkoop bij klassieke muziek (pdf)
  • Een overzicht van de onderzoeken en publicaties van Mark Griffiths en de publicaties van Stephanie Bramley

Rene duikt het liefst compleet in een onderwerp. Dat doet hij vanuit een brede interesse en grote nieuwsgierigheid in verschillende onderwerpen. Hij legt hij het liefst onderzoeken naast elkaar over gokproblemen. Zo puzzelt Rene op een wiskundige strategie en schrijft dit uit tot een helder verhaal. Rene verbindt graag iGaming met andere thema’s waarmee OnlineCasinoGround zich onderscheidt.

Delen:
Denkfouten bij gokken. We maken ze allemaal.
< Vorig artikel
Denkfouten bij gokken. We maken ze allemaal.
Volgend artikel >
De Bevestigingsfout bij gokken
De Bevestigingsfout bij gokken

Laat een reactie achter