Legalisering online gokken is volgens Mirjam Bikker mislukt

legalisering online gokken mirjam bikkerMirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie, heeft tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer haar kritiek op de kansspelwet geuit. De wet Kansspelen op Afstand werd door haar ‘een treinramp in slow- motion’ genoemd. Zij informeerde bij de minister naar het moment waarop de eerste vergunningen zouden kunnen worden ingetrokken. Kamerleden Kuik (CDA) en Temmink (SP) gingen zelfs zo ver te pleiten voor een heroverweging van de wet, aangezien zij van mening zijn dat de legalisatie van online gokken als een mislukking kan worden beschouwd.

De Kansspelautoriteit heeft dinsdagochtend een rapport gepubliceerd met betrekking tot de invulling van de zorgplicht van online gokbedrijven. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit is gebleken dat bij tien onderzochte online casino’s sneller moet worden ingegrepen bij problemen met gokken. Het rapport is de reden dat Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie), Nicole Temming (SP) en Anne Kuik (CDA) hun zorgen uitten.

Treinramp in slow-motion

Het vragenuur dat wekelijks wordt gehouden gaf de Kamerleden de gelegenheid dieper in te gaan over het opgestelde rapport door de Ksa. Mirjam Bikker mocht als eerste haar oordeel geven en die was erg duidelijk: “De legalisering van online gokken is mislukt.”

De partijleider van de ChristenUnie heeft ook nog verwezen naar de belofte die voormalig staatssecretaris Fred Teeven heeft gemaakt. Fred had aangegeven dat met de komst van de legalisering van online kansspelen gokkers ‘beter beschermd’ zouden worden. Ook Sander Dekker, voormalig minister voor Rechtsbescherming, heeft dezelfde belofte gedaan. Bikker is van mening dat alle beloftes over de Koa-wet inmiddels overboord zijn gegooid. “Een treinramp in slow-motion”, aldus Mirjam Bikker.

Ze vindt het onverantwoord dat gokbedrijven gezamenlijk maar liefst € 250 miljoen euro hebben uitgegeven aan reclame voor gokken terwijl ze geen geld uitgeven aan medewerkers om ’s nachts problematisch gokgedrag te monitoren. Uit onderzoek bleek dat online casino’s de volgende ochtend pas konden ingrijpen omdat het personeel die er verantwoordelijk voor is dan pas weer aanwezig zouden zijn.

De stappen die de Kansspelautoriteit neemt

Er werd door Mirjam Bikker drie vragen gericht aan minister Weerwind. Als eerste wilde ze weten of de minister ook vindt dat de legalisering van online gokken niet goed heeft uitgepakt. De minister wilde geen uitspraken daarover doen, daar was het nog te vroeg voor. Vervolgens gaf hij aan dat deze discussie eigenlijk gevoerd moet worden tijdens de evaluatie van de Wet Kansspelen op Afstand die in 2024 gepland staat.

Andere vragen die Bikker stelde hadden weer betrekking op hoe er tegen gokbedrijven opgetreden wordt. Wanneer worden gokbedrijven geschorst als ze de zorgplicht schenden of wanneer wordt er overgegaan op het intrekken van een verkregen vergunning. Ook daarop wist Weerwind geen antwoord te geven omdat het niet tot zijn pakket met taken behoort. De toezicht op de kansspelmarkt wordt door de Kansspelautoriteit uitgevoerd. Daarbij gaf hij uitleg over de vijf stappen die de Kansspelautoriteit doorloopt:

  • Stap 1: Er wordt een informele ontmoeting gepland en er moet een duidelijk gesprek gevoerd worden tussen vergunninghouders en de toezichthouder.
  • Stap 2: Een formeel gesprek aangaan waar aanwijzingen gegeven worden ter verbetering voor het handelen van de vergunninghouder.
  • Stap 3: Mogelijke boetes kunnen afgegeven worden door de Kansspelautoriteit.
  • Stap 4: Een tijdelijke schorsing voor het aanbieden van online kansspelen.
  • Stap 5: Het intrekken van de vergunning en dit is tevens de laatste stap.

Volgens minister Weerwind is het duidelijk dat de Kansspelautoriteit daadwerkelijk deze stappen doorloopt omdat er reeds boetes zijn uitgedeeld. Hoewel Bikker aangaf blij te zijn met hoe de Kansspelautoriteit optreedt, hoopt ze wel dat er in de toekomst strikter wordt opgetreden. De TOTO en Holland Casino Online zouden volgens haar als eerste onder de loep moeten gehouden worden. Mede omdat gokbedrijven die betrokken zijn bij de staat altijd hun zorgplicht goed moeten uitvoeren.

Documenten invoering Kansspelen op Afstand eind 2023 / begin 2024

Nicole Temming (SP) en Anne Kuik (CDA) stelden soortgelijke vragen. Ze uitten hun zorgen door aan te geven dat de legalisering van online gokken mislukt is en willen dat de legalisering van online gokken teruggedraaid wordt. Het is volgens Temming niet de vraag of de wet teruggedraaid moet worden, maar eerder wanneer.

Weerwind benadrukte dat de Koa-wet is goedgekeurd door de Tweede Kamer en dat het nu aan de Eerste Kamer is om de wet grondiger te onderzoeken tijdens de geplande evaluatie. Ook is de minister niet in staat om deze aangenomen wet terug te draaien, maar de Tweede Kamer:

Minister Franc Weerwind zei: “[…] de wet is aangenomen, en het terugdraaien, dat bepaalt de kamer op het juiste moment.”

Tot slot is er ook gesproken over de reacties van de minister op de Kamervragen met betrekking tot het veelbesproken NRC-artikel. De minister heeft beloofd om de communicatie en documenten met betrekking tot het proces voorafgaand aan de invoering van de Koa-wet te openbaren. Bikker vroeg aan Weerwind wanneer hij van plan was de Kamerbrief met deze informatie te delen, aangezien er in zijn eerdere antwoord geen specifieke tijdsindicatie stond vermeld.

Volgens Weerwind is het lastig om in te schatten omdat er zo’n 500.000 e-mails en meer dan 200.000 documenten doorzocht moeten worden om op zoek te gaan naar informatie. Tevens beloofde hij de documenten eind dit jaar of begin 2024 te delen.

Daarnaast werd vandaag ook duidelijk dat de KSA verwacht dat online casino aanbieders sneller ingrijpen bij probleemspelers.

Foto door: ChristenUnie via Wikimedia

Christiaan is een enthousiaste schrijver met passie voor het schrijven van interessante content op het gebied van iGaming. Christiaan heeft van jongs af aan interesse gehad in de casinowereld en sinds een aantal jaren schrijft hij hier ook content voor. Christiaan heeft naast interesse voor iGaming één grote andere passie en dat is sport. Niets voor niets heeft hij in het verleden de opleiding HBO-sportmanagement afgerond. De laatste jaren is het wedden op sport in de iGaming wereld enorm toegenomen. Christiaan schrijft dan ook graag wedtips over bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Daarnaast houdt hij de actualiteit graag bij en probeert hij zijn lezers te boeien met unieke content.

Delen:
KSA verwacht sneller en beter ingrijpen bij mogelijke probleemspelers
< Vorig artikel
KSA verwacht sneller en beter ingrijpen bij mogelijke probleemspelers
Volgend artikel >
Kansspelautoriteit maakt aanwijzingen openbaar in het kader van de Wwft
Kansspelautoriteit maakt aanwijzingen openbaar in het kader van de Wwft

Laat een reactie achter