Slechte schoolprestaties door veel gamen

schoolprestaties verminder door gamen

Een onderzoek waarschuwt voor slechte schoolprestaties door veel gamen. Het is een wetenschappelijk onderzoek. En het lijkt opnieuw dat wetenschappers angsthazen zijn. Zelfs bij een resultaat van 99 uit 100 schrijven ze dat iets ‘kan’ in plaats van een stellige uitspraak te doen. Het zal ze niet gebeuren dat ze zich moeten verantwoorden omdat die ene van de honderd er in de praktijk twee blijken te zijn.

Oke, wetenschappers zijn geen angsthazen. Ze houden gewoon een slag om de arm omdat ze weten dat hun onderzoek niet representatief is. Dat ze het uitvoeren in een omgeving die nauwelijks overeenkomt met de realiteit. Met proefjes die zijn teruggebracht tot bizarre experimenten of sterk uitgeklede varianten van bestaande spellen. En met deelnemers die bereid zijn mee te doen, eventueel tegen vergoeding, en daarmee geen zuivere doorsnee van een bevolking of doelgroep zijn.

Besluiten

We geven toe dat we overdrijven: 99 uit 100 komt zelden voor. Maar welke cijfers in een rapport ook worden genoemd, politici moeten beslissingen nemen. Het vervelende is daarbij dat ze, in tegenstelling tot wetenschappers, zich niet kunnen verschuilen achter vage argumenten en voorbehouden. Ze kunnen wellicht wat dralen, maar uiteindelijk moet een besluit worden genomen.

Soms kan dat op basis van exact meetbare of berekenbare gegevens. Maar vaak moet het met adviezen vanuit onderzoek. Adviezen in rapporten waarbij meestal ook andere belangen een rol spelen, die dan in de conclusies worden meegenomen. En in de besluitvorming zullen ook de belangen van de politicus meewegen.

Slechte schoolprestaties door veel gamen

De conclusie van een recent onderzoek luidt dus dat veel gamen kan leiden tot slechte schoolprestaties. Het Britse onderzoek is uitgevoerd in China, door Chinese onderzoekers. Het rapport meldt in mei dit jaar dat middelbare schoolkinderen die meer dan vier uur per dag spelen het op school slechter doen dan hun klasgenootjes.

Het rapport is nog niet vrijgegeven. We moeten het doen met de berichtgeving in enkele wetenschappelijke tijdschriften. Daarom alleen even wat feitjes. 10.000 scholiertjes, waarvan 48% meisjes, met een gemiddelde leeftijd was 13,5 jaar. De gegevens zijn verzameld uit een Nationaal Chinees onderzoek tijdens de Covid-lockdown toen veel kinderen thuis online lessen volgden.

In die periode gebruikte 40% van de kinderen de computer op schooldagen voor amusement en niet-school gerelateerde activiteiten. In het weekend was dat percentage 22% hoger. Een jaar later bleek van kinderen die meer dan 1 uur per schooldag (of 4 uur in het weekend) spelletjes speelden op de computer of smartphone de schoolprestatie al te verminderen.

Verminderen? Dat is onwetenschappelijke vaagheid.

China beperkt speluren

Op woensdag 1 september jl. beperkte de Chinese regering de speluren voor jongeren onder 18 jaar. De jeugd mag nog slechts drie uur per week online videogames spelen. Een uurtje op vrijdagavond, twee uurtjes in het weekend en op feestdagen.

De beperking sloop er geleidelijk in. In 2016 nam de Chinese regering al maatregelen. Ze begon met alarmerende berichten over de gevaren van online spelen. De waarschuwingen draaiden toen nog om fysieke problemen, met name het gezichtsvermogen. Geleidelijk kwamen er mentale problemen bij.

Eerste beperkingen

In 2017 viel al het getal 62%, dat later in het hierboven aangehaalde onderzoek naar voren kwam bij het aantal kinderen dat in het weekend videospellen speelt. Maar liefst of slechts 13% van de middelbare schoolkinderen speelde op schooldagen langer dan twee uur per dag.

Het werd al snel duidelijk dat de regering de verantwoordelijk voor spelgedrag en -tijd bij exploitanten ging leggen. In 2017 verminderde daarom het Chinese internet/technologiebedrijf Tencent voor jongeren de speeltijd van het populaire spel Honor of Kings.

In 2019 beperkte de overheid de speeltijd tot anderhalf uur per schooldag en drie uur in het weekend. Daarnaast kwam er een leeftijdsafhankelijke budgetbeperking.

De tijdsbeperking is dus afgelopen maand aangescherpt. De Chinese kansspelautoriteit legde de naleving van de regels bij de spelexploitanten. Zij moeten er met technologie voor zorgen dat de beperking worden uitgevoerd zoals vastgesteld.

Zoeken naar argumenten

Over de belangen van de Chinese regering schreven we al. De exacte redenen van hun besluiten zijn, zoals overigens ook in veel andere landen, niet goed zichtbaar. Deskundigen moeten zich bij China vooralsnog baseren op het combineren van dingen die wel zichtbaar zijn om een lijn te ontdekken.

Zoals gezegd leek het er eerst om te gaan dat gamen slecht is voor de ogen. Het huidige besluit nam de Chinese overheid om verslaving te voorkomen. Natuurlijk. De gemakkelijkste weg om een balans te vinden tussen controle van burgers en inkomsten uit kansspelbelasting is verslaving als argument te gebruiken.

Als verslaving als argument niet meer werkt zijn er nu dus ook de schoolprestaties. Even vaag. Andere oorzaken van slechte schoolprestaties worden niet meegenomen. Spanningen thuis, slechte leeromgeving, gebrekkige internetverbinding voor online schoolactiviteiten en dergelijke zijn allemaal verstopt achter één percentage en één oorzaak.

Intelligenter, sneller denken

Even gemakkelijk had de Chinese overheid, of een willekeurige andere overheid, andere rapporten kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld van de onderzoeken die wijzen op gunstige gevolgen van online videospellen. De onderzoeken die melden dat spelende kinderen slimmer zijn en/of worden van computerspelletjes. Of die ontdekken dat hun oog-handcoördinatie veel beter is dan van kinderen die niet of weinig online videospellen spelen.

Overheden maken zich druk over verslaving en schoolprestaties. Maar wellicht is het schoolsysteem verouderd, schreef een onderzoeker als reactie op de huidige beperkende regels. Misschien eist de toekomst wel heel andere vaardigheden dat nu worden aangeleerd. En hebben we straks liever werknemers met uitzonderlijke oog-handcoördinatie.

Of zoals een Chinees jongetje reageerde op de beperking. “Die opa’s en oma’s in de overheid stellen regels op. Ze hebben nooit een videospel gespeeld. Omdat ze zelf zijn opgegroeid met boeken willen ze ons aan het lezen krijgen … met boeken van papier. Vanuit hun beperkte verouderde referentiekader proberen ze richting te geven aan onze toekomst. Een toekomst die zij dus met bijziendheid bekijken vanuit hun eigen vage herinneringen’.

Hollandse nuchterheid

Werkt de Hollandse nuchterheid niet bij de Chinezen? Zoals Nederlandse ouders vroeger zeiden: ‘als er te voor staat is het niet goed’. De meeste mensen, en dus ook kinderen, weten wanneer te veel te veel is. Je hoeft niet achter elkaar drie pizza’s te eten om te ervaren dat het niet goed voor je is.

Gezonde spelduur is waarschijnlijk persoonsgebonden. Een individueel kind of zijn/haar ouder(s) weten wanneer ‘te’ bij het gamen van een kind is bereikt (of zijn we nu te optimistisch). Wat ze daarna doen is een ander verhaal. Gelukkig bepalen ouders in Nederland dat nog altijd zelf.

Rene duikt het liefst compleet in een onderwerp. Dat doet hij vanuit een brede interesse en grote nieuwsgierigheid in verschillende onderwerpen. Hij legt hij het liefst onderzoeken naast elkaar over gokproblemen. Zo puzzelt Rene op een wiskundige strategie en schrijft dit uit tot een helder verhaal. Rene verbindt graag iGaming met andere thema’s waarmee OnlineCasinoGround zich onderscheidt.

Delen:
China wil meer controle over Macau, wat wil Japan?
< Vorig artikel
China wil meer controle over Macau, wat wil Japan?
Volgend artikel >
The Lost Palace of Sun City en Sol Kerzner
The Lost Palace of Sun City en Sol Kerzner

Laat een reactie achter