Is gokken volgens de Islam haram?

24 mei 2019

moslim met koran in hand

Mag je gokken volgens de Islam? Het eenvoudige en handigste antwoord is nee. Dat is overigens ook het antwoord als je zou vragen, mag ik gokken volgens het Christendom? Maar op zo’n antwoord zit je natuurlijk niet te wachten als je op OnlineCasinoGround bent.

Gelukkig ligt het antwoord op de vraag net wat genuanceerder. Daarom gaan we er hier wat dieper op in.

Koran

De Koran is het heilige boek van de Islam, zoals de Bijbel dat is voor het Christendom. De inhoud van de Koran is het woord van God (in het Arabisch Allah) dat is geopenbaard aan de profeet Mohammed. Hij werd daarmee de oprichter van de Islam. Of, voor wie niet in openbaringen gelooft, de bedenker.

De Islam is de godsdienst die is ontstaan uit de interpretaties van de Koran-teksten. Moslims zijn de mensen die aanhangers zijn van het islamitische geloof, zoals christenen dat zijn van het Christendom.

De mens en het woord

Moslims zijn mensen. Ze zijn niet de verhalen, regels, ideeën etc. van de godsdienst Islam. Het zijn slechts mensen die willen leven in de geest van de Islam. Maar de mens is niet perfect. De Islam zelf schrijft dat de moslim, en de mens in het algemeen, niet perfect is. De mens staat bloot aan allerlei verleidingen.

Er zijn fanatieke moslims die de Islam en de volgers ervan als één beschouwen. Gelukkig zien de meeste moslims dat de Islam een min of meer vast gegeven is. Terwijl ze als mens onderhevig zijn aan verandering. Er zijn zelfs moslims die beseffen dat ze een ander geloof zouden hebben, als ze in een ander land geboren zouden zijn. Je kunt dat laatste ook uitleggen als: je bent eerst mens, en daarna moslim, christen, hindoe of ongelovig.

Mag je gokken van de Islam?

We houden het nog even op een nee.

Een moslim (letterlijk vertaald: hij die zich onderwerpt aan god) leeft in principe naar de regels van de Islam. Er is echter een bekende uitdrukking uit de Bijbel, die ook voor moslims geldt, die luidt ‘de geest is gewillig, maar het vlees is zwak’. Het betekent dat je intenties goed kunnen zijn, maar dat je als mens verleidingen vaak niet kan weerstaan.

En dat geldt ook voor de mens die moslim is. Dus doen moslims, evenals andere mensen, dingen die ze volgens hun geloof niet zouden mogen doen. Dat kunnen kleine zondes zijn en grote.

Is gokken een Haram?

Moeten we gokken dan maar als een zonde beschouwen? Ook op die vraag is het antwoord nee. We schreven al dat de Islam een interpretatie is van de Koran. Het hangt er dus van af hoe een tekst wordt uitgelegd. Die uitleg is voor een groot deel opgenomen in de Sharia, de Islamitische wet van God.

De Sharia is echter geen wet, zoals wij dat justitieel kennen. Het is meer een stelsel van regels en plichten. Die bovendien niet eenduidig is. Daardoor behandelen verschillende Islamitische landen ook de Sharia op hun eigen manier. Uitgangspunt daarbij blijven de Koran en nog enkele geschriften.

Soenna’s en soera’s

De Koran is opgedeeld in hoofdstukken, de zogenaamde soera’s, die op zich weer bestaan uit verzen (ayat). Verwijzing daarnaar gebeurt op dezelfde manier als naar teksten in de Bijbel, bijv. 14:12 (bij de bijbel komt er een boeknaam voor: bijv. Mattheus 26:40).

Naast deze aan Mohammed geopenbaarde teksten zijn er nog de soenna’s. Dat zijn verwijzingen naar het leven van Mohammed. Hij wordt beschouwd als een perfect mens. Zijn gedrag, gedachten en dergelijke kunnen daarom als voorbeeld dienen voor moslims.

Haram

Mag je gokken volgens de Islam? Veel moslims zeggen van niet, zelfs als ze het wel doen. Ze wijzen dan naar Haram. Haram, onderdeel van de Sharia, geeft aan wat volgens de Islam verboden is. Het zijn duidelijke regels, zoals geen alcohol drinken, niet gokken (kansspelen beoefenen), niet werken in de varkenssector, geen seks buiten het huwelijk, geen homoseksuele handelingen verrichten etc.

Andere regels zijn wat lastiger of moeten worden geïnterpreteerd. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat er nu dingen zijn die er in het verleden niet waren. Dat maakt de beantwoording van veel vragen lastig. Maar ook schijbaar duidelijke regels kunnen nog problemen opleveren.

Zoals bij onze vraag in dit bericht: mag je gokken volgens de Islam? We stoppen met het eenvoudige antwoord nee. Want het ligt, zoals gezegd, genuanceerder.

Ja, je mag gokken volgens de Islam

In de Koran staat bij Soera 1, vers 219 (dus 2:219) dat Mohammed werd gevraagd naar wijn (alcohol) en kansspel. Hij antwoordt:

‘In beide ligt een groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel’

Je zou bijna denken dat hij al wist dat bij bijvoorbeeld roulette de bank altijd in het voordeel is. Maar dat is niet wat Mohammed bedoelde. Want de volgende vraag in de Soera draait min of meer over wat mag worden uitgeven aan gokken. Daarop antwoordt de profeet: ‘wat je kunt missen’.

Vertaling interpreteren

In de populairste Nederlandse vertaling van de Koran, die van S. Siregar, staat bij Soera 2:219 als antwoord het volgende:

‘In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut’

Het mag duidelijk zijn dat zowel de uitspraak, als de vertalingen problemen oproepen. Met name het probleem van interpretatie. Strenge moslims leggen de nadruk doorgaans op het woord zonde. Terwijl andere moslims naar nut kijken of zowel zonde als nut realistisch proberen te waarderen.

Arabisch

Moslims vinden dat je de Koran in de oorspronkelijk taal zou moeten lezen. Want vertalingen zijn, zoals we hierboven al zagen, altijd keuzes en interpretaties van een vertaler. Maar voor het antwoord op onze vraag kunnen we bij de Nederlandse vertaling blijven.

Een praktische uitleg van 2:219 die vaak wordt gegeven lijkt op informatie die we op OnlineCasinoGround al gaven, bijvoorbeeld bij roulette-strategieën. Bij nadeel en zonde zou je kunnen denken aan het bank- of casinovoordeel. Per definitie wint de organisator van het kansspel namelijk altijd. Dus je bent altijd in het nadeel. Een andere uitleg ligt meer in de problemen van gokverslaving, meer uitgeven dan je hebt, je omgeving benadelen en dergelijke.

Bij voordeel en nut ligt een uitleg in het tweede antwoord van de profeet, ‘wat je kunt missen’. Een advies dat wij ook verkondigen bij gokken en speculeren: speel met het geld dat je niet nodig hebt. En houd wat reserve om toekomstige problemen op te vangen. Een ander nut van gokken is de gezelligheid, het amusement en wellicht de winst (waar je als moslim dan wel weer wat van moet afdragen).

Stromingen

Mag gokken dus volgens de Islam? Wij zeggen aan de hand van de soenna: ja, maar met beleid. Hoe je daarmee omgaat. Waarschijnlijk maakt het uit of je in een Westers land woont of in een Islamitisch land. We kennen meerdere moslims die in hun Arabische land streng in de leer zijn. Maar als ze in Europa zijn alcohol drinken, gokken en doen meer dingen die Haram zijn.

Maar er is nog iets. Er zijn ook binnen de Islaamse godsdienst meerdere stromingen. Een van de hoofdstromingen is het soennisme, waartoe ongeveer 85% van de moslims toe behoren. Binnen het soennisme heb je allerlei onderstromingen, richtingen en onderrichtingen, zoals de Salafisten, de Ismailieten, de Soefisten, de Hanbalieten en nog enkele.

Ze kijken allemaal anders naar de Islam. De ene richting is daardoor extreem streng en een andere wat vrijer. Dat zie je onder andere terug in hun interpretatie daarvan in hun Sharia. En ze zullen dus ook verschillend antwoorden op de vraag ‘mag je gokken volgens de Islam?’

Landen

Bij veel Islamitische landen, en landen met veel moslims, is wel een dominante stroming te herkennen. Zo’n stroming kan voor een belangrijk deel bepalen of gokken, alcohol en dergelijke geoorloofd zijn, gedoogd of bestraft worden.

We kunnen daar regelmatig over lezen. Vanuit bijvoorbeeld Indonesië komen vaak berichten over moslims die worden bestraft. Gelukkig blijft het meestal bij enkele slagen met een riet. Het zijn overigens niet alleen moslims die daar worden bestraft omdat ze gokten, alcohol gebruikten of zich op een andere manier bezondigden. Vorige maand nog kregen Indonesië enkele christenen stokslagen omdat ze hadden gegokt.

Het antwoord

Mag je gokken volgens de Islam? Eigenlijk niet. Maar wij zeggen: ja, maar met mate en beleid. En kijk ook even naar je omgeving en beantwoordt vragen als: behoor je tot een bepaalde stroming binnen de Islam, in welk land bevind je je, hoe gaan je familie en vrienden om met gokken, alcohol en dergelijke? Vind je het erg om eventueel te zondigen?

En houd bij het beantwoorden in gedachte: volgens de Islam is ieder individu persoonlijk verantwoordelijk voor zijn daden en wordt elke moslim ook als individu ter verantwoording geroepen. Dat gebeurt echter pas op de dag des oordeels.

Meer informatie:

  • Naast de Koran zijn er in de Islam meer heilige boeken, geschriften die door Allah aan boodschappers zijn geopenbaard.
  • De filosoof John Locke maakt in zijn ‘Brief over tolerantie’ in 1685 voor het eerst een duidelijk onderscheid tussen een godsdienst en haar volgers. Een godsdienst is een geheel van ideeën e.d., de volgers zijn mensen die leven en onderhevig zijn aan veranderingen in zichzelf en in hun omgeving.
  • De uitdrukking ‘de geest is gewillig maar het vlees zwak’ komt uit de bijbeltekst Mattheüs 26:40-41
  • Voorbeeld van straf door slaan met riet is te zien in een youtube-filmpje; na 2003 zijn de regels in Indonesië strenger geworden en in 2015 verder verscherpt.
  • Mohammed leefde van 571 tot 632. De Islam is dus jonger dan het Christendom. Beide zijn monotheïstisch. ze geloven dus beide in één god. Beide godsdiensten hebben grote invloed gehad op de vorming van landen en volkeren. De sporen van die geschiedenis zijn soms diep en spelen nu nog vaak een rol in conflicten in onze huidige wereld.
  • Wil je meer informatie over de Koran? Hier is een studieversie met uitleg (pdf). Het bevat tevens alle Koran-teksten, zowel in het Arabisch als in het Nederlands en Engels. En hier nog een andere Nederlandse vertaling (pdf).
  • Een interessante uitgave van Rechtsstreeks over de Sharia (pdf) en een uitgebreide inleiding van het boek ‘Inleiding in de Sharia’ van Frans van der Velden (pdf)

 

Delen:
Duncan Laurence favoriet in loodzware halve finale
< Vorig artikel
Duncan Laurence favoriet in loodzware halve finale
Volgend artikel >
Casino di Campione, het grootste casino van Europa
Casino di Campione, het grootste casino van Europa