Verlaten casino’s: Tamirez casino

 

voorkant gebouw oude tamariz casinoTamirez casino is een casino op de natuurlijke landtong bij Lobito in Angola. Eigenlijk moeten we zeggen was een casino, want Tamirez is inmiddels een verlaten casino. Veel reisorganisaties weten dat echter niet. Zij adverteren met hotels en geven daarbij als aanbeveling dat het Tamirez casino op korte afstand ligt. Andere toeristische websites roemen het restaurant van het casino.

Tamirez casino

Tamirez casino staat op een internationale lijst van Art Deco erfgoed. Het is in 1931 gebouwd in Portugees koloniale stijl. De bouw van het casino hangt nauw samen met de geschiedenis van Angola, de haven van Lobito en de aanleg van een spoorweg.

Angola stond tot 1975 onder bewind van Portugal. De Portugezen kwamen er in de 15e eeuw. Ze hielden zich vooral bezig met slavenhandel. Angola bestond nog niet, het was een verzameling inheemse stammen. Vierhonderd jaar later riep het koninkrijk Portugal het gebied uit tot kolonie. Daarmee ontstond geleidelijk uit de vele gebiedjes het land Angola.

In 1910 werd Portugal een republiek. Dat zorgde ervoor dat rond 1850 gestarte projecten in Angola sneller werden uitgevoerd.

Een interessante omgeving

Aan de kust van Lobito vormde zich in de loop van vele jaren een landtong. Dit kwam door afzetting van grind, klei, zand en silt door de stroming van de Atlantische Oceaan langs de kust. Met de landtong was een ideale plek ontstaan voor een haven vonden de Portugezen.

Halverwege de 19e eeuw bouwden ze een haven en begonnen met de ontwikkeling van het gebied rond de baai. In 1899 startte de aanleg van een spoorlijn. Die moest minerale rijkdommen, door Portugezen elders gedolven, naar de haven van Lobito brengen.

Rijkdom

In 1929 kwam het laatste spoorstuk gereed. Het verbond Luau, aan de grens met Congo, met het op circa 1000 km afstand gelegen Lobito. In 1931 reed het eerste transport, koper uit Catanga, per spoor naar de haven van Lobito.

Kort daarvoor was de landtong ontdekt als bijzondere woonplaats. Er werden huizen gebouwd voor Portugezen met uitzicht op zee. Vanzelfsprekend moesten er ook voorzieningen komen, zoals een kerk, een school en een buurthuis. Dat buurthuis was Tamirez casino.

Buurthuis Tamirez casino

In het begin was Tamirez casino een speelhuis en ontmoetingsplek zoals we dat kennen uit de geschiedenis van casino’s. Geleidelijk ontwikkelde het zich tot een heus casino. Niet zoals we dat kennen van Las Vegas of Holland Casino. Er stonden enkele roulettetafels en tafels waarop werd gekaart.

Tamirez casino doorstond allerlei ontwikkelingen in het land. De Portugezen veranderden regelmatig hun koloniaal beleid. Er kwam meer druk tegen koloniën vanuit Europese samenwerkingen. Angolezen kregen meer functies op administratief gebied. En nadat Angola in 1975 onafhankelijk werd brak een burgeroorlog uit die tot 2002 duurde.

Sluiting Tamirez casino

Tamirez casino

Tamirez casino na de sluiting in 2018

Na de burgeroorlog kwam er betrekkelijke rust in Angola. De nieuwe politieke partijen hadden nog onenigheid onderling, er waren overstromingen en de burgers klaagden. Maar het toerisme kwam weer op gang en niets leek er op dat Tamirez casino zou gaan sluiten.

Toch was het in 2016 ineens afgelopen. Het casino sloot zijn deuren en het gebouw stond een tijdje leeg. Begin 2017 leek er even een herstel. In het, in 2009 witgeschilderde, pand kwam een restaurant. Maar begin 2018 was het alweer afgelopen met het nieuwe initiatief. Daarna zette al snel het verval in.

Aanvullende informatie

  • Een reden voor de sluiting van het casino, na bijna 90 jaar, is niet te vinden. Er zijn de afgelopen vier jaar steeds meer berichten over corrupte politici in Lobito. Burgers zijn ontevreden; ze zouden kavels kunnen kopen om een eigen huis te bouwen, maar de politieke beloften worden niet nagekomen. Er is ook een erosie-probleem. De 150 meter brede landtong, min of meer een zandbank in de zee, versmalt. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren en willen dat de overheid maatregelen neemt. Bovendien zijn er meer overstromingen in Lobito.
  • We weten niet of bovenstaande argumenten een reden zijn. Het kan ook zijn dat er eenvoudig is gekozen voor een verhuizing. Ongeveer tegelijk met de sluiting van Tamirez casino opende 2 km verder, in het centrum van Lobito, een nieuw casino: Fidoch casino.
  • Het tijdschrfit van het agentschap van de koloniën is lovend over Lobito en met name het gebied rond de haven. Ze schrijft in 1925: Lobito is een van de mooiste steden aan de Afrikaanse kust, met een zandbank die zich uitstrekt over meer dan 3 km. Als een blauwe stad zweeft het in het water en kust de zee. Lobito heeft de belangrijkste zeehaven aan de westkust van Afrika.

Rene duikt het liefst compleet in een onderwerp. Dat doet hij vanuit een brede interesse en grote nieuwsgierigheid in verschillende onderwerpen. Hij legt hij het liefst onderzoeken naast elkaar over gokproblemen. Zo puzzelt Rene op een wiskundige strategie en schrijft dit uit tot een helder verhaal. Rene verbindt graag iGaming met andere thema’s waarmee OnlineCasinoGround zich onderscheidt.

Delen:
Halo-effect, een denkfout in het casino
< Vorig artikel
Halo-effect, een denkfout in het casino
Volgend artikel >
Magnet against gambling addiction
Magnet against gambling addiction

Laat een reactie achter