Beter iGamen met natuurgeluid

Natuurgeluid-wellicht-positief-bij-igamen

De afgelopen tijd is weer veel onderzoek gedaan naar de invloed van natuurgeluid. Sommige onderzoekers keken daarbij specifiek naar natuurgeluid in de gok- en spelomgeving. De resultaten en conclusies zijn bij allen positief voor iGamers.

Een beetje geschiedenis

Er is in het verleden vaker onderzoek gedaan naar de invloed van de omgeving, zowel in beeld als geluid. Rond 1900 waren het vooral medici die constateerden dat klachten van patiënten door de bijvoorbeeld onrustige omgeving kwamen. Maar ook in de militaire omgeving zag men de invloed van omgevingsgeluid. En onderzoekers adviseerden bijvoorbeeld stress patiënten boswandelingen te maken.

Bij de onderzoeken van medici en anderen bleef het vaak bij observatie. In 1984 schreef Roger Ulrich over de invloed van omgevingskleur op het herstel van patiënten na een operatie. Zijn belangrijkste conclusie was dat uitzicht op een muur veel minder snel herstel gaf dan op bijvoorbeeld een overdadig groene tuin.

Volgens Ulrich werkte de natuurlijke omgeving positieve emoties op en verbeterde het de natuurlijke activiteit van organen (bijv. lagere hartslag). In plaats van observatie kon hij gebruik maken van meetinstrumenten. En met de verder verbeterde metingen stelden onderzoekers later vast hoeveel invloed omgevingsbeeld en -geluid heeft.

Natuurgeluid en -kleur

Meerdere onderzoekers trokken conclusies uit het onderzoek van Ulrich en gingen zelf aan de slag. Na het onderzoek van Ulrich bouwde men ziekenhuizen met liefst uitzicht op tuinen, parken en bossen. Onderzoekers ontdekten het effect van planten op de productiviteit van mensen op een kantoor. Weer anderen zagen het effect van groene kleding voor een chirurg.

Het ging vooral om beeld, hoewel Ulrich bij zijn onderzoek videofilms toonde met geluid. Sporadisch onderzocht een wetenschapper echter het effect van omgevingsgeluid (soundscapes). Dat herrie en drukke stadsgeluiden een negatief effect hebben, geloofde men ook zonder onderzoek. Toch beperkte onderzoek zich tot dat ‘stadslawaai’ en de schadelijke effecten.

Natuurgeluid

Geleidelijk ging men geluiden echter vergelijken, bijvoorbeeld het verschil van invloed tussen stads- en natuurgeluid. Natuurgeluid was daarbij een logisch gevolg op het advies een boswandeling te maken. Waarvan men inmiddels ook wist dat het vele groen daar voor rust zorgt.

Bij natuurgeluid maken onderzoekers een onderscheid tussen natuurlijke (= natuurkundige verschijnselen van de aarde) geluiden zoals wind, water, bliksem en donder, en biologische geluiden van vogels, insecten en andere dieren.

In stadsparken constateerde men dat gemiddeld driekwart van transportgeluid kwam. Dus auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen en dergelijke. Het vaak veel subtielere natuurgeluid komt daar nauwelijks bovenuit.

Natuurgeluid en de koptelefoon

Met een geluidsinstallatie en een koptelefoon lukt dat vanzelfsprekend wel. Daarbij kan een geluidsopname elke mix van geluid voortbrengen die een wetenschapper wil onderzoeken. En dus gingen meerdere onderzoekers daarmee aan de slag.

De verschillende effecten, afhankelijk van de geluidssamenstelling, werden al snel duidelijk. De eerste onderzoeken concludeerden daarbij dat bepaalde muziek (m.n. klassieke muziek) positiever effecten heeft dan andere (bijv. hardrock). Beethoven en vooral Bach blijken ontspannend en stress-verlagend, en daarbij volgens sommigen een oeroude lichaamsreactie positief aan te spreken.

Positieve effecten natuurgeluid

Natuurgeluid bleek later ook meetbaar positief te werken op diverse organen en emoties. Ze werkten ontspannend, stress verlagend en er zouden beslist meer gunstige eigenschappen zijn. Al rond de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontdekten muzikanten dat al. Zij experimenteerden met muziek die bijvoorbeeld bestond uit vogelgeluiden en minimalistische pianomuziek.

Deze New-Age muziek bevatte ook allerlei andere experimenten, die soms terugvoerden naar de ideeën over psychedelica uit de flower power tijd.

iGamen en natuurgeluid

Er zijn onderzoekers die specifiek keken naar het effect van natuurgeluid bij gokken, videospellen en iGamen. Er is zelfs onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurgeluid als therapie voor gokverslaafden.

Dat laatste onderzoek kwam tot de vele gunstige effecten van natuurgeluid. Waarbij ze overigens constateerden dat het effect voor iedereen gelijk is; voor mensen met gokproblemen zijn de effecten dus hetzelfde als voor de met plezier spelende gamers.

Alleen gunstige effecten

In het algemeen werkt natuurgeluid ontspannend en stress-verlagend. Specifiek gevonden gunstige effecten van natuurgeluid zijn vastgesteld met het zogenaamde profiel van stemmingstoestanden (POMS2 = Profile of Mood States Second Edition). Met deze psychologische beoordelingsschaal kan een onderzoeker snel verschillende stemmingstoestanden vaststellen.

De meeste bij de POMS2 gebruikte subschalen verminderde aanzienlijk. Bij natuurgeluid bleken bijvoorbeeld neerslachtigheid, vermoeidheid, traagheid, spanning sterk te verminderen. Terwijl kracht, actie en vriendelijkheid juist opmerkelijk veel hoger werden.

Beter iGamen met natuurgeluid

De gunstige invloed van natuurgeluid kan daarmee zorgen voor beter iGamen. Gezonde spanning, verhoogde snelheid en meer actiegerichtheid als tegenhanger van verminderde traagheid en dergelijke zijn immers gunstig bij iGamen.

Dus zet een koptelefoon op en laat natuurgeluid op de achtergrond spelen terwijl je online bezig bent. Volgens meerdere onderzoeken zou het gunstig moeten werken. Zo niet, dan geldt ‘baat het niet, schaadt het niet’.

Aanvullende informatie

  • Uit onderzoeken naar het verschil in effecten tussen stads- en natuurgeluid blijken ook allerlei fysieke veranderingen. Daarbij keken de onderzoekers bijvoorbeeld naar verschillen in hartslag, bloeddruk en zuurstof(transport) in bloed. In vrijwel alle gevallen was die bij natuurgeluid gunstiger.
  • Een subtiele aanpassing van een omgeving of gebruik van een product kan al leiden tot verbetering van spel. Zie bijvoorbeeld ook Sint-Janskruid en gokken

Enkele gebruikte onderzoeken

  • Hett verslag van Ulrich uit 1984 met de titel ‘View-through-a-window-may-influence-recovery-from-surgery' (pdf)
  • Ising en Kruppa onderzochten in 2003 de effecten van geluid op de gezondheid (pdf)
  • Wiens en collega's keken in 2010 naar herstel van stress bij natuurgeluid en andere omgevingsgeluid (pdf)
  • Buxton en collega's onderzochten in 2021 de voordelen van natuurgeluid, en hoe dit geluid zich verspreid over de nationale parken van Amerika(pdf)
  • Hyunja en zijn collega's waren in 2023 benieuwd naar de effecten van natuurgeluid op mensen met een gokprobleem. (pdf)

Rene duikt het liefst compleet in een onderwerp. Dat doet hij vanuit een brede interesse en grote nieuwsgierigheid in verschillende onderwerpen. Hij legt hij het liefst onderzoeken naast elkaar over gokproblemen. Zo puzzelt Rene op een wiskundige strategie en schrijft dit uit tot een helder verhaal. Rene verbindt graag iGaming met andere thema’s waarmee OnlineCasinoGround zich onderscheidt.

Delen:
Vergissing Holland Casino: geen €100.000 maar €88 en een dinerbon
< Vorig artikel
Vergissing Holland Casino: geen €100.000 maar €88 en een dinerbon
Volgend artikel >
Poker Face, de film
Poker Face, de film

Laat een reactie achter