Wetenschappelijk onderzoek en het gokken op internet

 width=
Gokken op internet is relatief nieuw. Het bestaat al een tijdje, maar pas de laatste jaren neemt het een enorme vlucht. De aanwas van nieuwe spelers groeit met de dag. Bij gokken op internet zie je daarbij dezelfde fenomenen als bij het nieuws. Duurde het vroeger maanden voor nieuws uit bijvoorbeeld Indonesië ons bereikte, nu zijn we al na enkele minuten dat iets gebeurde op de hoogte van de meest irrelante feitjes.

Met gokken op internet zijn de mogelijkheden ook enorm vergroot en versneld. Moesten spelers vroeger naar het casino rijden. Tegenwoordig kunnen ze op de computer, tablet en smartphone spelen. Dat doen ze thuis, op het werk, in de pauze van het sporten… eigenlijk overal waar ze dat willen. En het kan de hele week door, de gehele dag.

Kennis van het gokken op internet

Informatie over het gokken op inernet is er echter nog weinig. Gegevens over het gebruik, het effect en de invloed zijn wel beschikbaar. Die zijn echter vaak locatiegebonden. Dat lijkt overheden of andere belanghebbenden niet uit te maken; in ieder geval niet wanneer ze onderzoeksresultaten voor eigen doelstellingen kunnen gebruiken.

Wie de onderzoeken vergelijkt ziet dat locatie vooralsnog wel degelijk verschil maakt. Dat komt grotendeels door verschil in gokcultuur. En dat hangt dan op zich weer samen met bijvoorbeeld het bestaande overheidsbeleid, de tijdsduur dat gokken al wordt gedoogd en de culturele geschiedenis in het algemeen van een land.

In het ene land wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat vooral jongeren actief zijn met gokken op internet. Terwijl het in een ander land vooral 45+’ers zijn. Bij het maken van beleid op veilig en verantwoord gokken geeft dat al een ander uitgangspunt.

Onderbouwde beslissingen

Dat er nog weinig gericht onderzoek is naar gokken op internet maakt het vormen van beleid moeilijk. Een overheid die met plannen komt, doet dat vaak op basis van weinig lokale feiten.
Besluiten, voor zover die al worden genomen, zijn behangen met slecht onderbouwde argumenten en gebaseerd op resultaten uit bestaand (internationaal) onderzoek.

In Nederland wordt wel onderzoek gedaan. Jellinek kijkt bijvoorbeeld naar het aantal mensen dat gokt, de opbouw in leeftijd en waar zij gokken. Maar conclusies die daaruit worden getrokken zijn toch vaak schattingen gebaseerd op oude ervaringen. online gokken is nog te jong. En daarbij maakt het dus de afgelopen jaren een exponentiële groei door.

Mogelijkheden van gokken op internet

Internet gokken heeft de mogelijkheden enorm verbreed ten opzichte van fysieke gokgelegenheid.
We gaven het al aan. In plaats van een vaste locatie zijn er allerlei apparaten die onafhankelijk zijn van een locatie, mits je verbinding hebt.

En internet gokken kan, zoals dat heet, twenty for seven. Dus de hele week, de hele dag. Vergelijk dat eens met de openingstijden van Holland Casino, waar je vanaf een uur of twaalf tot drie uur ’s nachts terecht kunt.

Sociale media roeren zich ook steeds meer in het gokwezen. Wanneer ze zelf geen gokmogelijkheid bieden dan verlustigen ze zich op zijn minst aan de inkomsten uit advertenties van casino-aanbieders en anderen.

Aanbieders

Want dat is een ander probleem bij de huidige onderzoeken. Ze richten zich op een grote gokgeheel of op een klein deelgebied. Loterijen, sportweddenschappen of casinospelen, om het bij grote omsluitende begrippen te houden, vormen al een groot verschil. De aanbieders zijn niet hetzelfde, de populariteit verschilt per land en de wijze van promoten en spelen kan op meerdere manieren of juist niet.

Een online casinospel kan alleen digitaal. Maar meedoen aan een loterij kan zowel digitaal, op naam, als analoog, anoniem totdat je hoge prijzen wint, bij de sigarenboer. En voor sportweddenschappen kun je zowel het internet op, als bij het kantoor van de bookmaker langsgaan.

Meerdere disciplines

Wanneer je verschillende onderzoeken doorbladert wordt een ding heel duidelijk. Het is zinvol dat meerdere wetenschappelijke disciplines samenwerken om goede conclusies te kunnen trekken. Om te beginnen vanwege de verschillen.

In het ene landelijke onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongeren spelen uit vrijetijdsbesteding en een ontspannen houding hebben over internet gokken. Ze spelen bijvoorbeeld voornamelijk tijdens groepsbijeenkomsten. Terwijl in een ander land verslaving op de loer ligt.

Maar je ziet ook steeds de schijnbaar voor de handliggende wetenschappers onderzoeken uitvoeren. Kijk eens met een andere blik naar internet gokken, helemaal nu het onderzoeksveld nog vrijwel in de kinderschoenen staat. Altijd vanuit psychologische of sociologische optiek kijken lijkt bovendien niet verstandig. Zeker niet wanneer met aantoonbaar achterhaalde aannames wordt onderzocht, op basis van resultaten uit een ‘fysiek’ verleden.

Fysiek en online gokken

Jongeren die in schoolpauzes met vrienden online spelen, zullen niet snel naar een fysiek casino gaan. Een oudere digitbeet die zijn lootje bij de sigarenwinkel haalt, zal dat wellicht niet online kunnen.

Het is mogelijk dat het moderne internet gokken los staat van het wat ouderwets lijkende fysieke gokken. Er zijn onderzoeken die er inderdaad een scheidslijn leggen. Maar bij andere onderzoeken verwacht je, op basis van de onderzoeksvraag, wel dat naar beide spelgebieden wordt gekeken. Terwijl dat dan niet gebeurt.

Meer lezen

Voor wie een begin wil maken met het lezen of bekijken van onderzoeken, is ‘https://scholar.google.nl’ een goed vertrekpunt. Door bij het zoekresultaat op de naam van een onderzoeker te klikken, als dat mogelijk is, kom je bij meer onderzoek van die onderzoeker. Je kunt daar dan ook zien vanuit welke wetenschappelijke discipline het onderzoek is uitgevoerd.

Een volgende stap kan zijn bij een onderzoek, dat je interesse heeft gewerkt na lezing, de bibliografie te bekijken. Als het goed is staan in de tekst al verwijzingen naar die bronnen. Die kun je dan vaak weer opzoeken bij bovenstaande google-link, en je verder verdiepen in het onderwerp.

Er zijn namen van onderzoekers die je geregeld in algemene artikelen over gaming, gokken, online gambling en dergelijke tegenkomt. Dit kunnen integere, goede onderzoekers zijn. Maar evengoed kunnen het PR-minded of door het bedrijfsleven betaalde onderzoekers zijn. Als ze een boek hebben geschreven, zijn ze vaak ook populair bij redacties van familie- en damesbladen.

Het is altijd goed om kritisch te zijn. Dat geldt voor informatie over voeding, gezondheid en veel andere onderwerpen. En dus ook voor informatie over gokken op internet.

Rene duikt het liefst compleet in een onderwerp. Dat doet hij vanuit een brede interesse en grote nieuwsgierigheid in verschillende onderwerpen. Hij legt hij het liefst onderzoeken naast elkaar over gokproblemen. Zo puzzelt Rene op een wiskundige strategie en schrijft dit uit tot een helder verhaal. Rene verbindt graag iGaming met andere thema’s waarmee OnlineCasinoGround zich onderscheidt.

Delen:
Gokken in de literatuur en wat zijpaden
< Vorig artikel
Gokken in de literatuur en wat zijpaden
Volgend artikel >
Kunstmatige intelligentie verslaat professionele pokerspelers
Kunstmatige intelligentie verslaat professionele pokerspelers

Laat een reactie achter